Leraar Onderbouw L12 (groep 1-3) en leraar Bovenbouw L12 (groep 4-8)

Functieomschrijving

Waar ga je werken en wat maakt jouw werk bijzonder

Bij Auris De Weerklank werk je écht samen aan de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen op de school. Je werkt in een multidisciplinair team, bestaande uit onder andere onderwijsassistenten, lerarenondersteuners, logopedisten en psychologen. Samen zetten jullie alles in het werk om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en te laten ontwikkelen. Hiervoor hebben jullie elkaar hard nodig! De Weerklank is één van de onderwijslocaties van Auris. Hier geven wij les aan leerlingen die een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend (sh) zijn.

Je werkt met een boeiende doelgroep. De leerlingen op De Weerklank hebben een intensief arrangement van Auris, omwille van hun TOS of SH. Omdat dit extra individuele aandacht vraagt, werk je in kleine groepen, zodat je de leerlingen de aandacht kan geven die zij verdienen. Dit vraagt naast geduld en goede samenwerking ook expertise. Auris leidt je daarom ook op tot expert op het gebied van TOS/doof/slechthorend.


Wat ga je doen

Je levert een bijdrage aan de structurele ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma’s en daarmee zorgdragen voor de onderwijskwaliteit voor de langere termijn. Je doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma’s en draagt, wanneer nodig, zorg voor de implementatie. Ook het optreden als projectleider van onderwijskundige projecten kan onderdeel zijn van je werkzaamheden. Hierbij is het van belang dat je in staat bent om school overstijgend te kunnen denken en handelen. Hierbij zoek je de samenwerking op met andere scholen binnen Auris als expertiseorganisatie.

Extra taak voor de leraar onderbouw:

Naast deze rol als kartrekker, coach je je collega’s op het vlak van EDI en het werken met ‘MijnKleutergroep’. Je betrekt hen bij het ontwikkelen van visie en beleid; passend bij de maatschappelijke opdracht. Tevens ben je aanspreekpunt voor collega’s binnen en buiten de Weerklank.

Extra taak voor de leraar bovenbouw: 

Naast deze rol als kartrekker, coach je je collega’s op het vlak van EDI. Je betrekt hen bij het ontwikkelen van visie en beleid; passend bij de maatschappelijke opdracht. Tevens ben je aanspreekpunt voor collega’s binnen en buiten de Weerklank.

Werken bij Auris

Bij Auris krijg jij de ruimte en handvatten om jezelf te ontwikkelen als expert op het gebied van taal, spraak en communicatie. Auris is een expertiseorganisatie op het gebied van Taalontwikkelingsstoornissen, doofheid en slechthorendheid. Wij doen er alles aan om iedereen mee te laten doen in de samenleving. Dit kunnen wij niet zonder jou! Met scholing via onze Academie en de mogelijkheid om te leren terwijl je voor de klas staat, bieden wij jou de middelen om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun leerbehoefte.

Samen, zorgvuldig en slagvaardig zijn de kernwaarden van Auris. Wij willen experts zijn en blijven. Dat kan alleen als we elkaar helpen, van elkaar leren en échte stappen zetten om het beste onderwijs voor onze doelgroep te blijven geven. Jij bent hierin onmisbaar. Wil je weten hoe wij dit doen? Kijk dan op onze website.


Waarom De Weerklank

Het werken op De Weerklank staat voor specialistisch onderwijs, een open, lerende cultuur en samenwerking met verschillende disciplines. Wij hechten veel waarde aan een open en transparante cultuur, waarin wij elkaar van feedback durven én willen voorzien. Dit is iets wat van nature in jou zit. We hebben namelijk allemaal hetzelfde doel: Het beste onderwijs bieden voor onze leerlingen!


Wat bieden wij jou
Kennis staat bij ons centraal. Iedere dag opnieuw zetten onze professionals zich dagelijks in voor het gezamenlijk doel. Auris biedt ruimte voor elke professional met zijn eigen expertise. Dit maakt de werkomgeving van Auris dynamisch, leerzaam en uitdagend. Een werkomgeving waarin jij als professional continue in ontwikkeling bent.
Daarnaast biedt Auris jou;

 • Een enthousiast, leerlinggericht en multidisciplinair team;
 • Een uitdagende en afwisselende baan;
 • Een school met deskundige collega’s, gericht op samenwerking;
 • Interne scholingsmogelijkheden (TOS-expert, NMG, Met woorden in de Weer);
 • Een professionele onderwijsleeromgeving waarin talenten benut worden;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO PO, schaal L12.

Functievereisten

Wie ben jij - voor vacature Leraar Onderbouw L12

Jij herkent je als persoon en inhoudelijk in de onderstaande punten:

 • Je bent kritisch en toegankelijk;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in (excellent) lesgeven;
 • Je hebt ervaring met (implementatie van) het volgsysteem ‘’MijnKleutergroep’’;
 • Kennis van (en ervaring met) de doelgroep; TOS, doof / slechthorend is een pré;
 • Je kan onderwijskundige veranderingen mede begeleiden en realiseren;
 • Je kan visie vertalen naar haalbare, meetbare, specifieke en concrete doelen;
 • Je zoekt actief de samenwerking op binnen het team;
 • Je beschikt over een zeer goed reflectief vermogen, zowel op het handelen van collega’s als op het eigen handelen;
 • Je bent een professional die communicatief vaardig en toegankelijk is;
 • Je bent iemand die de schakel vormt tussen OP, intern begeleiders en teamleiders;
 • In jouw houding en gedrag zijn de kernwaarden van Auris zichtbaar.
 • Je hebt een HBO+ opleiding gedaan of bent bereid deze te halen (Master-SEN, Taal- en of rekencoördinator). 

Wie ben jij - voor vacature leraar Bovenbouw L12

Jij herkent je als persoon en inhoudelijk in de onderstaande punten:

 • Je bent kritisch en toegankelijk;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in (excellent) lesgeven;
 • Je hebt ervaring met en kennis van EDI als instructiemodel;
 • Kennis van (en ervaring met) de doelgroep. (TOS, doof / slechthorend) is een pré;
 • Je kan onderwijskundige veranderingen mede begeleiden en realiseren;
 • Je kan visie vertalen naar haalbare, meetbare, specifieke en concrete doelen;
 • Je zoekt actief de samenwerking op binnen het team;
 • Je beschikt over een goed reflectief vermogen, zowel op het handelen van collega’s als op het eigen handelen;
 • Je bent een professional die communicatief vaardig en toegankelijk is;
 • Je bent iemand die de schakel vormt tussen OP, intern begeleiders en teamleiders;
 • Je hebt een HBO+ opleiding gedaan of bent bereid deze te halen (Master-SEN, Taal- en of rekencoördinator);
 • In jouw houding en gedrag zijn de kernwaarden van Auris zichtbaar.


Solliciteren

Enthousiast geworden? Dan maken we graag kennis met jou!. Reageren kan tot en met 22 mei 2022. De gesprekken plannen we in overleg in en vinden plaats met de BenoemingsAdviesCommissie (BAC) bestaande uit logopedisten, leerkrachten, teamleider. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Angelique Bredewoud of Myrthe Kousemaker, teamleiders De Weerklank, a.bredewoud@auris.nl of m.kousemaker@auris.nl. Ook telefonisch zijn we bereikbaar: (071) 5765149 en mobiel nummer Angelique Bredewoud 06 43279483.